آتش بس ۲۸ بار در سوریه نقض شد

مرکز روسی هماهنگی آشتی در سوریه از ۲۸ مورد نقض آتش بس در سوریه در طول ۲۴ ساعت گذشته خبر داد….