خالد مشعل در انتخابات شرکت نمی کند

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: در انتخابات سال آینده شرکت نخواهد کرد.۱۱:۵۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر