دریادار سیاری: ناوهای ارتش برای بازدید به ایتالیا می روند

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از احتمال حضور و بازدید ناوشکن های ایرانی از بنادر ایتالیا خبر داد.۱۱:۵۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر