ورزش نقش اساسی در جلوگیری از گرایش جوانان به اعتیاد دارد

مربی و بازیکن اسبق پرسپولیس با بیان اینکه ورزش نقش اساسی و مهمی را در جلوگیری از گرایش جوانان به اعتیاد دارد گفت: ورزش باعث دوری جوانان از اعتیاد،‌ مواد مخدر و عدم پیروی از برخی ناهنجاری‌ها در جامعه می‌شود.