افزایش بازار فاوا به سه برابر/ راه‌اندازی مدارس هوشمند