زنگ خطر کاهش جمعیت پرندگان شکاری

به گزارش ایمنا، جمعیت پرندگان شکاری به طور چشمگیری در حال کاهش است. نبود قوانین بازدارنده از شکار بی رویه و عدم حمایت کامل از محیط بانان و نیز ددمنشی شکارچیان و یا ناآگاهی آنان به علاوه میل زیاد کشورهای حاشیه خلیج فارس به خرید این پرندگان و به خصوص خانواده شاهین سانان دلایل این […]