خودروها خیابان های تهران را به تصرف خود در آوردند

به گزارش ایران خبر، بیچاره خیابان، این روزها نقض حقوق شهروندی در آن علنی است، چرا که با وجود قوانین همواره برخی شهروندان با سد معبر برای دیگران اختلال ایجاد می‌کنند و حتی ذره ای خود را مقصر ندانسته و به کار خود ادامه می‌دهند و آنچه در این بین بیش از پیش مهم جلوه […]