آلودگی آب یک روستا به وسیله اجساد مردگان + تصاویر

به گزارش ایران خبر، در حالی در چند هفته اخیر آب شرب روستاییان منطقه سیستان بوی بد و تعفن آمیز به خود گرفته بود که مسئولین دانشگاه علوم پزشکی زابل هرگونه آلودگی آب را رد و از سلامت کامل آن خبر می دادند! در تماسی که در روز های اخیر برخی شهروندان زابل با این […]