سوال ملی لاهوتی از وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد

عضو هیات رئیسه مجلس سوال ملی نماینده لنگرود از وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد.