سوال ملی لاهوتی از وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد