فیلم/ افتتاح خط تولید موشک بالستیک ۷۰۰ کیلومتری ذوالفقار