انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور در طرح مهر به جای مسئله خشونت موضوع اقتدار کشور را مطرح می‌کرد

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما انتظار داشتیم که آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه موضوع خشونت را به عنوان طرح مهر سال جاری مطرح کند از امنیت حاکم بر کشور و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران سخن به میان می‌آورد.