وزیر خارجه انگلیس: روسیه مسئول طولانی شدن جنگ در سوریه است