طعم تلخ «وتو» به کام ملت آمریکا هم رسید/ترجیح منافع سعودی‌ها بر منافع مردم آمریکا

بالاخره با وتوی قانونی که به خانواده قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر اجازه می‌داد رژیم سعودی را بابت مشارکت در قتل ۳۰۰۰ شهروند آمریکایی این حوادث مورد تعقیب قضایی قرار دهد ملت آمریکا نیز طعم تلخ حق گردن کلفتی دولت خود علیه ملت‌ها را چشید.