ماندن اشکان در العربی قطعی است

در فاصله ۲۴ ساعت بعد از اعلام رسانه های قطری از ماندن ستاره ایرانی در العربی مدیربرنامه های این بازیکن هم این اتفاق را قطعی دانست.