با وساطت سرپرست آبی ها/ نوارفکن از فردا به تمرین استقلال برمی‌گردد