برای بازی با ازبکستان و کره جنوبی/ افت لژیونرها، چشم کی‌روش به داخلی‌ها

تیم ملی در شرایطی مهیای بازی با ازبکستان و در ادامه کره جنوبی می شود که فرم ایده الی به نسبت بازی با قطر و چین ندارد.