برای بازی با ازبکستان و کره جنوبی/ افت لژیونرها، چشم کی‌روش به داخلی‌ها