یونایتد بدون رونی "تیم تر" است/ مورینیو و بهترین تصمیم برای احیای یوناتید

بازگشت یونایتدها به جاده پیروزی، با نیمکت نشینی کاپیتان با تجربه این تیم، وین رونی همراه بود. اتفاقی که شاید در ادامه فصل باز هم شاهد رخ دادن آن باشیم.