تیراندازی در دانشگاه ایلینوی در شیکاگو؛ عامل تیراندازی متواری

رسانه‌های محلی از تیراندازی در دانشگاه ایلینوی در شیکاگو در امریکا خبر دادند.