BMW واقعی که تبدیل آدم آهنی می شود! (+فیلم)

این مدل اولین و تنها نمونه موجود در جهان است که با استفاده از داده‌های تکنیکی فوق‌العاده و در مقیاس عالی این تبدیل را در این اندازه انجام می‌دهد.