جلسه علنی بهارستان پایان یافت/جلسه بعدی؛ سه شنبه

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با اعلام مسعود پزشکیان به پایان رسید.