FATF مصوبه دولت قبل بوده است/ نباید برخی از مباحث را جناحی کرد

نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس گفت: FATF مصوبه دولت قبل بوده و شورای نگهبان آن را تصویب کرده است.