۶ کشور ثروتمند جهان معرفی شدند

موسسه آلیانز در مطالعه‌ای با محاسبه دارایی‌های منقول شهروندان کشورها به معرفی ۶ کشور ثروتمند جهان پرداخت.