رکورد ۹۰ ساله غول‌پیکرترین کلم جهان شکسته شد+ عکس

یک مرد انگلیسی پس از پانزده سال تلاش غول‌پیکرترین کلم جهان را پرورش داد.