یورش گروه‌های مسلح به اردوگاه حندرات در شمال حلب

منابع سوری از یورش گروه‌های مسلح به اردوگاه حندرات در شمال حلب از سه محور خبر دادند.