شارلوت همچنان صحنه اعتراضات به نژادپرستی پلیس آمریکاست

تظاهرکنندگان آمریکایی برای پنجمین شب پیاپی، در اعتراض به رفتار ناعادلانه پلیس این کشور در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی تظاهرات کردند.