بازداشت یک مسئول امنیتی داعش در لباس زنانه در شرقاط

نیروهای عراقی، «والی» امنیتی گروه تروریستی داعش را در حالی که لباس زنانه به تن داشت، در شرقاط بازداشت کردند.