آمریکا زرادخانه اتمی خود را نوسازی می‌کند/ بازدید کارتر از مرکز کنترل سلاح‌های اتمی