گوگل در مراسم ۱۳ مهر یک روتر جدید ۱۲۹ دلاری هم رونمایی می کند