«تلکام» همچنان آرام و تنها

هفدهمین دوره نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی موسوم به «ایران‌تلکام ۲۰۱۶» به همان سبک و سیاق سنوات گذشته، یعنی بدون حاشیه‌های مرسوم و به دور از دخالت‌ها و حمایت‌های دولتی آغاز به کار کرد.نمی‌دانیم این تنهایی، تودار بودن و آرامی نمایشگاه تلکام را باید خصیصه‌های مثبت دانست یا نه؟ این نمایشگاه مثل هر سال در […]