افتتاح خط تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد ۷۰۰ کیلومتر