FATF باید شفاف سازی شود/ چرا در تعطیلات مجلس بحث قراردادهای نفتی تایید شد؟