بیان مکرر بدعهدی آمریکا یک ضرورت سیاسی است/ پول‌هایمان همچنان بلوکه است