هیئت نظامی اردنی چرا محرمانه به اسرائیل رفت؟

یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرد ۱۲ ژنرال اردنی در سفری محرمانه به فلسطین اشغالی سفر و با مقامات این رژیم دیدار کرده‌اند.