استفاده پلیس نیویورک از خودروهای هوشمند به جای موتورهای سه چرخ