تظاهرات هزاران مکزیکی در اعتراض به قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان

هزاران مکزیکی در اعتراض به طرح رئیس جمهور مکزیک در خصوص قانونی شدن ازدواج همجنس‌بازان، در مکزیکو سیتی تظاهرات کردند.