اعتراض بلر به تحقیقات پیرامون جنایات نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان

نخست وزیر اسبق انگلیس در گفت‌وگو با یک روزنامه انگلیسی شدیدا به تشکیل کمیته بررسی جنایات تاریخی نظامیان این کشور در جنگ‌های عراق و افعانستان، اعتراض کرد.