سفر محرمانه یک هیأت ۱۲ نفره از ژنرال‌های اردنی به فلسطین اشغالی

یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرد ۱۲ ژنرال اردنی در سفری محرمانه به فلسطین اشغالی سفر و با مقامات این رژیم دیدار کرده‌اند.