هواداران نگران نباشند، شرایط ماشین‌سازی درست می‌شود/ سهرابی: برای قضاوت درباره خطیبی زود است