نیروهای یمنی پهپاد جاسوسیِ عربستان را سرنگون کردند

نیروهای یمنی یک پهپاد جاسوسیِ عربستان سعودی را در صنعا سرنگون کردند.