تایید مذاکرات مدیران استقلال با فرهاد مجیدی برای جانشینی منصوریان