زلزله ای با قدرت ۳٫۵ریشترالیگودرزاستان لرستان را لرزاند + جزئیات