فیلم/ مداحى حاج منصور ارضى ‎در میان رزمندگان دوران دفاع مقدس