هواپیمایی «عمان» به دلیل استفاده از نقشه‌ای با برچسب «خلیج‌فارس» عذرخواهی کرد