هنرمندان صنایع دستی دنیا برای بهبود وضعیتشان به این اجلاس خیره شده‌اند