دلایل وحشی گری و عصبانیت اخلاقی برخی ایرانی ها در چیست؟

ایران خبر- ورق زدن هر روز روزنامه در این زمانه اعصابی از جنس پولاد می خواهد. تیتر حوادث هر روزنامه ای را بخوانیم هر چقدر هم سنگدل باشیم با خواندن حوادث ناگوار میخکوب می شویم.  در اولین روز مدارس نخستین حادثه برای سرویس دانش آموزان در تهران رخ داد. مردی که بنابر دلایلی نامعلوم زن ۴۵ ساله […]