در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: این تساوی فاجعه نیست

رئال مادرید امشب در زمین لاس پالماس در حالی که تا دقیقه ۸۵ با یک گل پیش بود، در نهایت به تساوی ۲-۲ رضایت داد.