وکیل یاسین رامین: موضوع شیر خشک آلوده کذب است

موضوع شیر خشک آلوده کذب محض است و متاسفانه یکسری رسانه‌ها به دروغ این جوسازی را انجام دادند.