شرمنده خیل جوانان متقاضی حضور در صحنه مبارزه سوریه هستیم/ پیروزی های جبهه مقاومت مرهون تلاش سردار سلیمانی است

سردار شریف گفت: به عنوان سخنگوی سپاه می گویم که هر گونه تضعیف ارتش جمهوری اسلامی را بر مبنای برداشتی که از دیدگاه مقام معظم رهبری داریم، قطعا یک کار خلاف شرع می دانیم.